1. Jezus, Hoop van de volken

Jezus, hoop van de volken,

Jezus, trooster in elk verdriet;

U bent de bron van hoop die God ons geeft.

 

Jezus, licht in het duister,

Jezus, waarheid die overwint;

U bent de bron van licht die in ons leeft.

 

U overwon in elke nood,

U brak de banden

Van de dood.

 

U bent de hoop in ons bestaan.

U bent de rots waarop wij staan.

U bent het licht waardoor de wereld God kan zien.

U won van de dood, droeg onze pijn.

Nu mogen wij dicht bij U zijn.

Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft.

Heer, ik geloof

2. Hoe groot zijt gij

O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering

de wereld zie, die U hebt voortgebracht

Het sterrenlicht, het rollen van de donder

heel dit heelal, dat vol is van uw kracht

 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

 

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen

tot in de dood gegaan is als een lam

Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen

en aan het kruis mijn zonde op zich na

 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

 

Als Christus komt met majesteit en luister

brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen

en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij

 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

3. waker van de wereld

Hoe lang, hoe lang, hoe lang nog Heer?

Hoe lang blijft U verborgen?

Dit voelt al lang niet eerlijk meer

U zou toch voor me zorgen?

 

En iedereen die zegt maar wat

Goed bedoeld maar fout gebracht

Ik kijk omhoog, ik zoek naar kracht

Die ik nog steeds van U verwacht

 

Waker van de wereld, Vader die ons vasthoudt

U gaat altijd met ons mee

Waar we ook doorheen gaan, wat ook op ons afkomt

Wij zijn geen dag alleen geweest

Hoe lang, hoe lang, hoe lang nog Heer?

Hoe lang moet ik nog wachten?

Ik zie geen glimp van daglicht meer

Mijn dagen zijn als nachten

 

U bent het toch die wonderen doet?

Ik heb gebeden en gesmeekt

Of is juist het wonder evengoed

Dat in mijn strijd U nooit ontbreekt

 

Waker van de wereld, Vader die ons vasthoudt

U gaat altijd met ons mee

Waar we ook doorheen gaan, wat ook op ons afkomt

Wij zijn geen dag alleen geweest

4. reckless love

Before I spoke a word, You were singing over me

You have been so, so good to me

Before I took a breath, You breathed Your life in me

You have been so, so kind to me

 

Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God

Oh, it chases me down, fights ’til I’m found, leaves the ninety-nine

I couldn’t earn it, and I don’t deserve it, still, You give Yourself away

Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, yeah

 

When I was Your foe, still Your love fought for me

You have been so, so good to me

When I felt no worth, You paid it all for me

You have been so, so kind to me

Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God

Oh, it chases me down, fights ’til I’m found, leaves the ninety-nine

I couldn’t earn it, and I don’t deserve it, still, You give Yourself away

Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, yeah

 

There’s no shadow You won’t light up

Mountain You won’t climb up

Coming after me

There’s no wall You won’t kick down

Lie You won’t tear down

Coming after me 

 

Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God

Oh, it chases me down, fights ’til I’m found, leaves the ninety-nine

And I couldn’t earn it, I don’t deserve it, still, You give Yourself away

Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, yeah

5. u bent sterker

Zoals een sprankje licht het duister breekt

U bent sterker

Mijn angst verstilt wanneer uw liefde spreekt

U bent sterker

 

Licht dat altijd schijnt

Liefde zonder eind

 

En moet ik door een dal van lijden gaan

U bent sterker

en als ik val en niet meer op kan staan

U bent sterker

 

Licht dat altijd schijnt

Liefde zonder eind

 

Jezus U bent meer dan genoeg voor mij

Jezus U blijft mijn God in eeuwigheid

En als m’n leven hier ten einde loopt

U bent sterker

Want aan de horizon gloort nieuwe hoop

U bent sterker

 

Jezus U bent meer dan genoeg voor mij

Jezus U blijft mijn God in eeuwigheid

 

Jezus, U bent en blijft

Meer dan genoeg voor mij

Jezus, U bent en blijft

Mijn God in eeuwigheid

 

Jezus U bent meer dan genoeg voor mij

Jezus U blijft mijn God in eeuwigheid

6. i wont let you go

When it feels like surgery

And it burns like third degree

And you wonder what is it worth?

When your inside’s breaking in

And you feel that ache again

And you wonder what’s giving birth?

 

If you could let the pain of the past go

Of your soul

None of this is in your control

If you could only let your guard down

If you could learn to trust me somehow

Well I swear, that I won’t let you go

If you could only let go your doubts

If you could just believe in me now

I swear, that I won’t let you go

I won’t let you go

 

When your fear is currency

And you feel that urgency

You want peace but there’s war in your head

Maybe that’s where life is born

When our façades are torn

Pain gives birth to the promise ahead, yeah

If you could let the pain of the past go

Of your soul

None of this is in your control

 

If you could only let your guard down

If you could learn to trust me somehow

Well I swear, that I won’t let you go

If you could only let go your doubts

If you could just believe in me now

I swear, that I won’t let you go

I won’t let you go, yeah

If you could only let go your doubts

If you could just believe in me now

I swear, that I won’t let you go

I won’t let you go

 

There ain’t no darkness strong enough that could tear you out from my heart

There ain’t no strength that’s strong enough that could tear this love apart

Yeah, there ain’t no darkness strong enough that could tear you out from my heart

Yeah, there ain’t no strength that’s strong enough that could tear this love apart

 

Never gonna let you go

Never gonna let you go

No, I won’t let you go

7. Armen van Oneindig

Couplet 1

Nu mijn wereld op instorten staat

Alle houvast mijn leven verlaat

Word ik ongevraagd gevraagd te kiezen

Houd ik alles vast of durf ik te verliezen

Couplet 2

Zorgvuldig had ik alles opgebouwd

Deze zekerheden feilloos vertrouwd

Maar het bleek een wankel kaartenhuis

Al mijn inspanningen haalden niets uit

Ik geef mij over

Refrein

Ik val in de armen van oneindig

Hier is het veilig

U vangt mij op en omarmt mij met uw vrede

Hier begint nieuw leven

Couplet 3

Ik heb niks meer dan een moegestreden hart

Dit is niet zoals ik het had bedacht 

Nu ik hier met lege handen sta

Geef ik alles aan de God die mij nooit loslaat

Refrein

Bridge

Ik geef mij over, Heer neem het over 2x

Couplet 4

Als ik wegglijd uit dit aardse bestaan

Al het mogelijk door mensen is gedaan

Dan ontvangt U mij en begeleidt me  

Naar een wereld waar ik eindelijk echt vrij ben 

Refrein

8. Red mij

Een stille zucht

Nu mijn woorden zijn verloren

Ik snak naar lucht

Maar mijn longen zijn bevroren

 

In de leegte in de stilte

vliegen de gedachten om me heen

Hoe anders zou het zijn

als de angst hier en nu plots verdween

 

Red mij, red mij van mezelf

Wees bij, bij mij in mijn pijn

 

Mijn kracht heeft mij verlaten

uitgeput, verslagen, ik ben alles kwijt

En als ik ben omsingeld en de wanhoop mij teveel wordt

Roep ik uit naar U:

Red mij, red mij van mezelf

Wees bij, bij mij in mijn pijn

Red mij, red mij van mezelf

Bevrijd, mij van deze hel

 

Uw volmaakte liefde drijft de angst uit mij 3x

 

Red mij, red mij van mezelf

Bevrijd, mij van deze hel

Red mij, red mij van mezelf

Wees bij, bij mij in mijn pijn

9. heer u doorgrondt en kent mij

Heer u doorgrond en kent mij

Mijn zitten en mijn staan

En U kent mijn gedachten

Mijn liggen en mijn gaan

 

De woorden van mijn mond o Heer

Die zijn voor u bekend

En waar ik ook naartoe zal gaan

Ik weet dat U daar bent

 

Heer u bent altijd bij mij

U legt Uw handen op mij

En U bent voor mij, en naast mij

En om mij heen

Heer u bent altijd bij mij

U legt Uw handen op mij

En U bent voor mij, en naast mij

En om mij heen

Elke dag

Heer u doorgrond en kent mij

Want in de moederschoot

Ben ik door U geweven

U bent oneindig groot

 

Ik dank U voor dit wonder heer

Dat U mijn leven kent

En wat er ook gebeuren zal

Dat U steeds bij mij bent

 

Heer u bent altijd bij mij

U legt Uw handen op mij

En U bent voor mij, en naast mij

En om mij heen

Heer u bent altijd bij mij

U legt Uw handen op mij

En U bent voor mij, en naast mij

En om mij heen

Elke dag

10. geprezen zij de here

Geprezen zij de Here.

Dag aan dag draagt Hij ons;

die God is ons heil.

 

Geprezen zij de Here.

Dag aan dag draagt Hij ons;

die God is ons heil.

 

Want het geknakte riet verbreekt Hij niet

Al wat beschadigd is herstelt Hij op den duur.

Wat walmt dat dooft Hij niet, want Hij kent ons verdriet.

Barmhartig schenkt Hij ons zijn warmte en zijn vuur.

 

Geprezen zij de Here.

Dag aan dag draagt Hij ons;

die God is ons heil.

Geprezen zij de Here.

Dag aan dag draagt Hij ons;

die God is ons heil.

Want een verbroken hart veracht Hij niet.

Al wat vernederd is, verhoogt Hij op zijn tijd.

Hij troost de treurenden, de zwakke beurt Hij op.

Barmhartig schenkt Hij ons zijn goedertierenheid

 

Geprezen zij de Here.

Dag aan dag draagt Hij ons;

die God is ons heil.

Geprezen zij de Here.

Dag aan dag draagt Hij ons;

die God is ons heil.

11. Jezus, vul ons met uw geest

Jezus, vul ons met uw Geest

U alleen doopt met vuur

 

Heilige Geest, Geest van Jezus

U geeft leven, U bent Heer

12. you say

I keep fighting voices in my mind that say I’m not enough

Every single lie that tells me I will never measure up

Am I more than just the sum of every high and every low

Remind me once again just who I am because I need to know

Ooh-oh

 

You say I am loved when I can’t feel a thing

You say I am strong when I think I am weak

And you say I am held when I am falling short

And when I don’t belong, oh You say I am Yours

And I believe

Oh, I believe

What You say of me

I believe

 

The only thing that matters now is everything You think of me

In You I find my worth, in You I find my identity Ooh-oh

You say I am loved when I can’t feel a thing

You say I am strong when I think I am weak

And you say I am held when I am falling short

When I don’t belong, oh You say I am Yours

And I believe

Oh, I believe

What You say of me

Oh, I believe

 

Taking all I have, and now I’m laying it at Your feet

You have every failure, God, You have every victory

Ooh-oh

 

You say I am loved when I can’t feel a thing

You say I am strong when I think I am weak

You say I am held when I am falling short

When I don’t belong, oh You say I am Yours

And I believe

Oh, I believe

What You say of me

I believe

13. love revolution

The Son of man changed everything

He showed us love will always win

He fought with love instead of fear

His open arms are present here

 

We are the God-begotten ones

He named us daughters, named us sons

We share the mystery of his plan

His revolution’s in our hands

 

We are a love revolution

A love revolution

Let’s rise again

In Christ we stand 2x

 

We are the God-begotten ones

He named us daughters, named us sons

We share the mystery of his plan

His revolution’s in our hands

We are a love revolution

A love revolution

Let’s rise again

In Christ we stand 2x


Here we are, here we are, to surrender all

Our hope is in You alone


Here we are, here we are, to obey your call

We’ll follow You where You go 2x


We are a love revolution

A love revolution

Let’s rise again

In Christ we stand 2x


We need Jesus, more of Jesus

We need Jesus in our land