SENEGAL 2021

Love Revolution gaat samen met de Senegalese artiest Cissa op tour door Senegal! Het zal een bijzondere reis worden waarin we samen het verhaal van Jezus’ liefde gaan vertellen in dit prachtige land.

Een wonderlijke ontmoeting

Via een wederzijdse vriend kwam Hanne in contact met Jan Kieviet. Jan woont samen met zijn gezin sinds 2011 in Senegal. Ze zijn als zendelingen uitgezonden door CAMA-zending. Zijn vrouw kon als arts aan de slag in het ziekenhuis, maar Jan had bij vertrek nog geen duidelijke opdracht. Dat veranderde nadat hij na een paar dagen Cissa ontmoette. Cissa is een zanger en op dat moment was hij de enige professionele christelijke artiest in Senegal. Jan ervoer dat God hem riep om Cissa te gaan ondersteunen in zijn bediening door zijn manager te worden. Na 10 jaar van hard werken en pionieren begint er zich nu langzaam een community te vormen van christelijke artiesten. De leidende rol van Cissa is hierin erg bijzonder. Tegelijk is het echt een zwaar bestaan en staan ze er veelal alleen voor. Dus toen Hanne met Jan in contact kwam, ontstond al snel het idee om Hanne en zijn team naar Senegal te brengen om het werk van Cissa aan te moedigen en hem te ondersteunen. 

Connect with Senegal

Cissa & Hanne

Ter verkenning is Hanne vlak voor de eerste lockdown in 2020 in Senegal geweest voor een eerste ontmoeting met Cissa. Naar aanleiding van deze ontmoeting is besloten om met een heel team van Love Revolution naar Senegal te gaan.

We dromen ervan dat we samen met Cissa het verhaal van Jezus aan vele mensen kunnen laten horen in het Islamitische Senegal!

Video afspelen

Plan: iets wat doorgaat!

Cissa bracht eind 2019 een album uit met titel Yeesu Reck, oftewel Jesus Alleen. Cissa wil erg graag met die plaat op tour, maar mede door corona en de grote financiële kosten die daarbij komen kijken is dat nog niet goed gelukt. Daarom willen we als Love Revolution zijnde hem daarbij helpen. Op die manier kunnen we op verschillende plekken komen waar hij anders niet kan komen. Zo krijgt zijn prachtige Franstalige en Wolof-talige (de lokale taal) muziek voet aan de grond op die plekken.

Als Love Revolution willen we dus ‘langszij komen’ in de bediening van Cissa en hem aanvuren en ondersteunen. Dit zal hem helpen in zijn werk en geeft hem nieuwe kracht om door te gaan.

We gaan met een team van 10 mensen en verblijven 10 dagen waarin we sowieso twee weekenden aanwezig zijn. In elk weekend wordt er een groot concert georganiseerd. Deze zullen plaatsvinden in de volgende steden:

  • Ziguinchor
  • Fatick
  • Dakar

De week ertussen zal besteed worden voor het ontmoeten van de community van christelijke muzikanten en het geven van workshops en inspiratie. Ook zullen we in die week twee concerten geven in de gevangenis van Dakar.

Tevens zal deze week gebruikt worden voor het maken van een videoclip van een lied dat Hanne en Cissa samen hebben geschreven. Dit lied zal de samenwerking verder bekrachtigen.

Senegal

Op het meest Westelijke puntje van het vaste land van Afrika ligt Senegal. Een land dat sinds het einde van de kolonisatie door Frankrijk in 1960 een democratie is geweest met een vreedzame machtsoverdracht. Dit heeft de basis gelegd voor een stabiele natie waardoor Senegal op vele terreinen (economisch, militair, onderwijs en gezondheidszorg) voorloper en voorbeeld is in de regio.

Al eeuwenlang is de Islam de belangrijkste religie in Senegal. De twee grootste volken, de Wolof en de Fulani zijn al eeuwenlang 100% islamitisch en de Serer en Joola hebben in de 20e eeuw hun traditionele religie ook ingeruild of aangevuld met de Islam. Sinds de komst van de Fransen is de katholieke kerk aanwezig, ongeveer 5% van de bevolking is Katholiek met name Serer en Joola.

Senegal + Islam

De Islam is van oudsher Soufi en is georganiseerd in verschillende broederschappen zoals de Mouride, Tidjani en Layène. Het geloof speelt een belangrijke rol in het leven van de Senegalezen, deelname aan de Ramadan is groot en het vrijdaggebed wordt trouw bezocht. Vrede wordt beleden als een kernwaarde van de cultuur en de Islam. Vanuit dit principe wordt er vreedzaam samen geleefd tussen de verschillende geloven.

Ondanks de belijdenis van vrede is de dagelijkse realiteit van Christenen in Senegal anders. Wanneer iemand vanuit een Moslim achtergrond tot geloof komt volgt vrijwel altijd verstoting vanuit de familie, naar gelang de persoonlijke situatie komen verlies van vaste baan of klanten, echtscheiding of dreiging van fysiek gevaar vaak voor. Ook wanneer na enkele jaren de familie de keus van de gelovige tolereert blijft hij buitengesloten van belangrijke familiebeslissingen. Bovendien zal er geen hulp zijn bij het vinden van een baan of het opbouwen van een eigen bedrijf. Hierdoor blijft de economische situatie van veel minderheden zwak.

Love Revolution naar Senegal

Love Revolution wil over grenzen heen zoeken naar verbinding in muziek en geloof. We gaan letterlijk de grenzen over door concerten te geven op plekken waar dit niet of nauwelijks gebeurt zoals bijvoorbeeld Senegal. En figuurlijk gezien gaan we grenzen over als het gaat om denkkaders, omdat we geloven in inclusiviteit en in een God die groter is.