LOVE REVOLUTION

Handen en voeten geven aan de revolutionaire liefde van Jezus. Waarin ieder persoon zich geliefd, gewaardeerd en geaccepteerd voelt. Die liefde willen we uitdelen. Waarbij muziek in de meeste gevallen een belangrijke rol zal spelen.

Dat is onze droom, dat is wat we voor ons zien. Als we naar deze wereld kijken, zien we dat daarin nog heel veel winst te behalen is. Er klinken veel stemmen die ons tegen elkaar opzetten. Mensen worden als minderwaardig behandeld of zelfs uitgebuit en misbruikt. Het is ongelooflijk ongelijk verdeeld in de wereld. We willen het geluid van verbinding en gelijkwaardigheid laten klinken. We zijn allen broers en zussen op deze wereld met één Hemelse Vader. Die Liefde verbindt ons aan elkaar en aan God.

 

“Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest.” (Efeze 3:14-15)

 

De kernwaarden van Love Revolution

Onderstaande drie kernwaarden staan centraal bij de activiteiten van Love Revolution

Inclusiviteit

We geloven dat wat Christus betreft iedereen deel is van Zijn Lichaam. Elk mens wordt zonder voorwaarden en voorschriften welkom geheten. Je hoeft geen formulier te hebben ondertekend, geen lid te zijn van een bepaalde club of een bepaalde interpretatie van de bijbel aan te hangen. Het startpunt is onvoorwaardelijke liefde en acceptatie. Vanaf daar kijken we verder. God gaat met een ieder een eigen weg en dat juichen we toe.

Verbinding

We willen waar we ook komen in de eerste plaats een ontmoeting hebben met onze medemens. De Liefde bindt ons aan elkaar en we zijn allen geadopteerd in het geestelijke gezin van God. Als Love Revolution willen we daarom niet een bepaald denkbeeld op de ander neerleggen, omdat we ‘de waarheid hebben ontdekt’. Nee, we willen voor alles onze zus en broer ontmoeten. Hen zien als mens en niet als project.

Gelijkwaardigheid

In Christus is elk mens gelijk. Er is geen onderscheid. Van arm tot rijk, van wit tot zwart, van man tot vrouw en van hetero tot homo – en alles daar tussenin. Jij bent net zo waardevol, geliefd en geaccepteerd als ieder ander.

Ook tijdens onze reizen zien we de mensen die we ontmoeten als onze zussen broers. We zijn niet beter dan die ander en willen het witte superioriteitsdenken en het messiascomplex van ons afschudden en ons medemens als gelijkwaardig ontmoeten.

Kort samengevat: we willen door middel van onze muziek en andere activiteiten mensen aan elkaar verbinden en aan God, door de Geest van Christus. 

Wil je meer over Love Revolution weten? Check dan onze missie en activiteiten.