VERBINDING

We geloven dat God ons aan elkaar verbindt door zijn Geest en zijn liefde

INCLUSIVITEIT

We geloven dat liefde en geloof voor iedereen is.

GELIJKWAARDIGHEID

We geloven dat elk mens gelijk geschapen is.

love revolution

We willen Jezus volgen in de manier waarop hij mensen liefhad. Alleen die liefde redt ons. Het is de meest radicale manier om Jezus te volgen en de meest uitdagende manier om te leven, maar we geloven er heilig in. We willen er met vallen en opstaan beter in worden. Het is deze revolutionaire liefde van Jezus die ons drijft en waar we over willen vertellen.

VISIE

MISSIE

“Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde.” (Efeze 3:14)

God is een Vader voor alle mensen, maar velen zijn nog niet thuis gekomen. We dromen van een wereld waarin ieder persoon zich geliefd, gewaardeerd en geaccepteerd voelt. Maar als we naar deze wereld kijken, zien we dat daarin nog heel veel winst te behalen is. Er klinken veel stemmen die ons tegen elkaar opzetten. Mensen worden als minderwaardig behandeld of zelfs uitgebuit en misbruikt. Het is ongelooflijk ongelijk verdeeld in de wereld. We willen het geluid van verbinding en gelijkwaardigheid laten klinken.

MISSIE

Love Revolution wil over grenzen heen zoeken naar verbinding door muziek en geloof. We gaan letterlijk de grenzen over door concerten te geven vooral op plekken waar dit niet of nauwelijks gebeurt. En figuurlijk gezien willen we grenzen over als het gaat om denkkaders, omdat we geloven in inclusiviteit en in een God die groter is. We breken uit de (religieuze) hokjes en vakjes die mensen gevangen houden en buitensluiten. We willen bovenal onze medemens ontmoeten, omdat in de ontmoeting met ‘de ander’ we iets van God zelf kunnen ontdekken.

Stichting Love Revolution begon allemaal met reizen naar het buitenland en dat zal een van onze belangrijkste activiteiten blijven, maar ook in Nederland willen we steeds meer actief zijn.

wat doen we?

Love Revolution Travel

We gaan de grenzen over en willen mensen blij maken met onze muziek. Met een boodschap van geloof, hoop en liefden willen we vreugde brengen op plekken waar somberheid heerst en verdrukking is. Dit doen we door middel van muziek- & missiereizen en gaan we naar landen waar weinig tot geen (christelijke) concerten zijn. In Nederland hebben we het ongelooflijk goed en hebben we heel veel kansen en manieren om ons geloof te vieren. Dat is op zoveel plekken zo anders in deze wereld. We willen juist naar die plekken toe gaan waar die mogelijkheden en middelen er amper zijn. We willen de mensen bemoedigen en hen vertellen over de liefde van onze Hemelse Vader die we vinden in Jezus.

love revolution music

De Love Revolution band zal ook eigen muziek gaan uitbrengen in 2022. Een aantal van die liederen zijn al ten gehore gebracht tijdens de Love Revolution Tour in het najaar van 2021 in Nederland.

love revolution podcast

In de podcast spreekt Hanne (al dan niet met een gast) over het geloof, de kerk en het volgen van Jezus. De podcasts kenmerken zich door een eerlijke en authentieke toon. Met een no-nonsense mentaliteit worden Heilige huisjes niet gespaard en zijn we niet bang om de moeilijke en kritische vragen te stellen. Niet om aan te vallen, maar om te herstellen en te verbinden. En om mensen te helpen hun geloof in het leven van alledag in de praktijk te kunnen brengen. In de gesprekken willen we de ruimte opzoeken in onze denkkaders over de onderwerpen die aan bod komen en zoeken we naar verbinding met wat voor ons nog onbekend is. Luister hier de podcasts

love revolution events

Naast de aandacht voor plekken in het buitenland, organiseert Love Revolution in Nederland diverse activiteiten. De Zomerse Tuin Tour en de Love Revolution Nights zijn daarvan een mooi voorbeeld. We werken graag samen met lokale enthousiastelingen, kerken en organisaties.

join the love revolution

Geloof jij in Love Revolution en wil je hier deel van worden? Dat kan! Ondersteun ons financieel en word Pionier!