Algemene Voorwaarden voor loverevolution.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van loverevolution.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Love Revolution. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis en mag gekopieerd en verspreid worden ter promotie van Love Revolution en om de boodschap van Love Revolution verder te verspreiden. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

We stellen het zeer op prijs om op de hoogte gebracht te worden als er teksten, fotomateriaal of andere materialen worden gebruikt ter promotie van Love Revolution. Het intellectueel eigendom berust bij Love Revolution.

Actueel

Love Revolution streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op loverevolution.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Love Revolution aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van loverevolution.nl op deze pagina

Opmerkingen of vragen

Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u ons bereiken via info@loverevolution.nl. Wij streven ernaar binnen afzienbare tijd en uiterlijk binnen een maand te reageren.