missiereis

centraal-azië

Bijzonder nieuws! We gaan op missiereis naar Centraal Azië! Lees hier meer.

VERBINDING

Connecten, met elkaar en met God. Zonder een bepaald denkbeeld op te leggen. Elkaar zien als medemens, niet als project of object.

INCLUSIVITEIT

Iedereen is welkom. Zonder voorwaarden en voorschriften. We geloven in onvoorwaardelijke liefde en acceptatie.

GELIJKWAARDIGHEID

Gelijkwaardige ontmoetingen. Zonder het maken van onderscheid. En zonder te denken dat we het beter weten.

Love Revolution wil over grenzen heen zoeken naar verbinding in muziek en geloof. We gaan letterlijk de grenzen over door concerten te geven op plekken waar dit niet of nauwelijks gebeurt. En figuurlijk gezien als het gaat om denkkaders. Want we geloven in inclusiviteit en in een God die groter is. We breken uit de (religieuze) hokjes en vakjes die mensen gevangen houden en buitensluiten. We willen bovenal onze medemens ontmoeten, omdat in de ontmoeting met ‘de ander’ we iets van God zelf kunnen ontdekken.

Why Love Revolution?

"I’m so glad that the Love Revolution band came all the way from the Netherlands and shared the love of Jesus and gospel through music. The impact they made when they were here in 2017 is still continued until today. In 2019 we traveled to even more cities and we reached out to more people to tell them about Jesus."
Jenny & Cameron
India

7

landen bezocht

100.000+

mensen bereikt

10

partners in andere landen

join the love revolution

Dit is een tijd waarin de boodschap van revolutionaire liefde gehoord moet worden. Word pionier: help ons met een (periodieke) gift en sluit je aan bij onze revolutie.